Bajki Wuja

„Bank z Gór Świętokrzyskich”

Muzyka i słowa: Andrzej Wróblewski

Śpiewa: Marek Fijałkowski & zespół MARKEN