Bajki Wuja

1.
Raz cyferek dziesięć
Razem się spotkało,
Chciały z sobą stworzyć
Jakąś wspólną całość.

2.
Wciąż toczyły spory
Z wielką zaciekłością,
Co by stać się mogło
Taką ich całością.

3.
Pierwsze głos zabrało
Okrąglutkie Zero:
„Może oznaczymy
Stacji każdy peron ?”

4.
Na to inne cyfry
Krzyczą w Zera stronę:
„Przecież one są już
Dawno oznaczone !”.

5.
Zaraz potem mówi
Słowa te Jedynka:
„Domów numerację
Stwórzmy na ich tynkach”.

6.
Lecz znów słychać zewsząd
Nieprzyjazne szmery:
„Przecież wszystkie domy
Mają już numery”.

7.
Po nich Dwójka głosi
Swoją propozycję,
Aby oznakować
Wszystkie miast ulice.

8.
Brzmi wnet oburzenie
W głosie cyfry każdej:
„Przecież każda z ulic
Ma już swoją nazwę !”.

9.
Trójka za to rzecze:
„Wśród obiektów wielu
Nadajmy pokojom
Numery w hotelu”.

10.
Krzyczą inne cyfry,
Tocząc złości pianę:
„Wszystkie są już dawno
Ponumerowane !”

11.
Czwórka za to pomysł
Ma dość oryginalny,
By dać numer drogom
Głównym i lokalnym.

12.
Lecz ponownie słychać
Głosów cyfr odbicie:
„Pomysł twój, niestety,
Dawno już wszedł w życie”.

13.
Po niej Piątka mówi
Rolą swą przejęta,
By ponumerować
W każdym domu piętra.

14.
Na to inne cyfry
Aż ze złości płoną”
„Przecież w każdym domu
Właśnie tak zrobiono !”.

15.
Szóstka wyskoczyła
Ze swoim pomysłem,
Nadać numer rzekom
Od Odry po Wisłę.

16.
Inne cyfry zaraz
Powód drwin znalazły:
„Po co im numery,
Skoro mają nazwy ?”.

17.
Oto już Siódemka
Pomysł ma swój nowy,
By ponumerować
W każdej wiosce krowy.

18.
Mówią inne cyfry:
„Co za bzdury pleciesz ?
Kto to widział krowę
Z numerem na grzbiecie ?”.

19.
Wnet Ósemki słowa
Radośnie zabrzmiały:
„Nadajmy numery
Drzewom w lesie całym !”.

20.
I znów brzmi krytyka
Każda z cyfr wręcz warczy:
„Dla drzew tylu w lesie
Numerów nie starczy”.

21.
Nagle nastąpiła
Minuta milczenia,
Wtem Dziewiątka krzyczy:
„Tabliczka mnożenia !

22.
Taki mi to pomysł
W głowie się pojawił,
Byśmy mogli ludziom
Liczenie poprawić.

23.
Szybciej by robili
Wszelkie obliczenia,
Gdyby ułatwiony
Mieli wzór mnożenia”.

24.
Wszystkie cyfry wtedy
Zakrzyknęły chórem:
Niech żyje Dziewiątka,
Podrzućmy ją w górę !”.

25.
Lecz do świętowania
Nie są wszyscy skorzy,
Trzeba jak najszybciej
Tabliczkę tę stworzyć.

26.
Ustawiły szybko
Cyfry się w szeregu,
Jedne były w środku,
A inne na brzegu.

27.
Nawet kilka razy
Każda z firm ta sama
Żwawo się zjawiała
W tej tabliczki ramach.

28.
I tak zbiór cyferek
Dziesięciu wesołych
Trafił w tej tabliczce
Wprost do każdej szkoły.

29.
Teraz muszą dzieci
Uczyć się w zapale,
Aby obliczenia
Te pamiętać stale.

30.
Czasem się zezłoszczą,
Aż im zadrżą liczka,
Że do przyswojenia
Trudna to tabliczka.