I Miejsce w konkursie „Bajka dla wnuka”, ogłoszonego przez Urząd Dzielnicy Warszawa -Śródmieście w 2009 roku – za bajkę „Krowy w skarpetkach”
Nagroda główna w konkursie pt. „VIII Międzynarodowy konkurs Jednego Wiersza o puchar Wydawnictwa Macieja Apostoła” w Lublińcu w 2018 roku organizowany przez to Wydawnictwo za wiersz „Nasz krzyż”.
Wyróżnienie w konkursie „Bajka Wolska” ogłoszonego przez Urząd Dzielnicy Wola w 2012 roku – za bajkę „Zbuntowane ulice”
Wyróżnienie w konkursie „Ekobaja” ogłoszonego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w 2015 roku – za bajkę „Kaczka na budowie”
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Bursewicza „O ZŁOTĄ METAFORĘ” organizowanym przez Związek Literatów Polskich O/Szczecin w 2017 roku – za sonety: Leśny, Upalny, Grzybowy
II miejsce za wiersz „Są takie miejsca” w I Ogólnopolskim Konkursie na Wiersz im. Ryska Miernika ogłoszonym przez Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Wyróżnienie w X edycji konkursu „7 Grzechów głównych” organizowanym przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – za wiersze: Siódemka, Odzwyczajanie, Mecz.
Wyróżnienie w kategorii wiersze wybrane/zauważone w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Mariana Janusza Kawałki Rejowiec 2018.
Wyróżnienie w XI edycji konkursu „7 Grzechów głównych” organizowanym przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – za wiersze: Pyszny paw, Nieumiarkowany, Zachłanność. 2019
Konkurs literacki "Herbatka u Grabskiego - muzyka w poezji" 2019r. - II nagroda - za utwór: "Ballada o półtonowym muzyku"
Konkurs "Polacy nie gęsi" 2019r. - III nagroda - za utwór: "Sonet Dżdżysty"
VII Konkurs im.Z.Jerzyny i II Konkurs im.W.Hulewicza, Warszawa 2020r. - II nagroda za wiersz "Przyjaciele białego orła" i za opowiadanie "Bliźniacy"